Anvara

Att betrakta något med en smula eftertanke.

Ett ord med dialektalt ursprung.

Det börjar vara så många iakttagelser, funderingar, berättelser som vill fram, så jag återkommer här.

Snart, alldeles snart.