Andra höstdagen

Det känns att hösten är här. Luften är klar. Det är krispigt och lätt att andas. Tiden för alla färger. Tiden för skörd.

Det är 11 september. En dag när vi minns våldet och hoppas att krisen i Syrien ska lösas på bästa sätt.

Och han satte pennan i min hand

och sa: skriv.

Och orden kom.

Och meningarna kom. De blev längre och längre och längre. Med svårare och svårare meningsbyggnad. Ord som jag inte använt på åratal.

Nu väntar jag bara på de inskjutna bisatserna.