Regn

Dripp dropp
Dripp dropp
Takrännan är trasig
och jag får ett musikstycke

Bilarna plöjer i kolonner
genom regnet
och det sönderbrända gräset tänker
Liv, liv, liv!