Att ingå i ett sammanhang

När en bor själv, med familjen långt borta, är det lätt att se sig själv som en solitär i ett intet. 

Och plötsligt händer det saker som får en att inse hur många som finns runt en. Som ger, som behöver, som vill vara tillsammans. Som berättar, som lyssnar, som ger feedback. 

Och ingen klarar sig själv, vi ingår alla i livet och världen. 

Så kom du! Jag har plats för dig med!