Och han satte pennan i min hand

och sa: skriv.

Och orden kom.

Och meningarna kom. De blev längre och längre och längre. Med svårare och svårare meningsbyggnad. Ord som jag inte använt på åratal.

Nu väntar jag bara på de inskjutna bisatserna.