Igen

har jag lyssnat till den långa raden av nedlåtande omdömen mot offentlig förvaltning i allmänhet och dess administration i synnerhet. Igen har jag valt att vara tyst. jag tar inte den striden.

Vad jag däremot inte kan förstå är varför de inte inser att de smädar mig, skymfar mig, talar nedvärderande om mig. Jag är ju en del av den offentliga administrationen.

Jag tycker de är oförskämda när de går på så där.

Vi är födda och uppvuxna i samma mylla, men ack så olika våra liv och värderingar tenderar att vara.